Lưu trữ thẻ: SmartPSS International

SmartPSS International – Phầm mềm xem camera Dahua trên máy tính (PC)

SmartPSS International

SmartPSS International  Phầm mềm xem camera Dahua trên máy tính https://drive.google.com/drive/folders/1qK83cNR5WY8MLazG3Z783zSW1CykAldb?usp=sharing Sau khi tải phần mềm, Khách hàng tiến hành cài đặt. Bấm vào phần mềm, chọn Yes để tiến hành cài đặt. Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính Chọn Next để tiếp tục cài đặt. Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy […]