SmartPSS International – Phầm mềm xem camera Dahua trên máy tính (PC)

SmartPSS International

SmartPSS International  Phầm mềm xem camera Dahua trên máy tính

SmartPSS International
SmartPSS International ( mới nhất)

https://drive.google.com/drive/folders/1qK83cNR5WY8MLazG3Z783zSW1CykAldb?usp=sharing

Sau khi tải phần mềm, Khách hàng tiến hành cài đặt.

  • Bấm vào phần mềm, chọn Yes để tiến hành cài đặt.

Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính
  • Chọn Next để tiếp tục cài đặt.
Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính
  • Chọn Accept sau đó chọn Next để tiếp tục.
Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính
  • Tiếp tục chọn Next
Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính
  • Chọn Install 
Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính
  • Chờ khoảng 1 phút để phần mềm tự cài đặt.
Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính
  • Sau khi phần mềm đã cài đặt, tích chọn Run SmartPSS để chạy phần mềm. Sau đó nhấn Finish để kết thúc cài đặt.
Hướng dẫn Cài đặt xem Camera Dahua trên máy tính

Như vậy, là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong phần mềm SmartPSS là phần mềm sử dụng để Xem Camera Dahua trên máy tính.