NGUỒN LƯU ĐIỆN CAMERA GiaMinhTech

NGUỒN LƯU ĐIỆN CAMERA
thời gian sử dụng nguồn dự phòng từ 3 – 5 tiếng khi mất điện.