Đầu ghi hình 8 kênh Panasonic K-NL304K-G

Đầu ghi hình 8 kênh Panasonic K-NL304K-G tại Hải Phòng, xem lại đồng thời 4 kênh, liên hệ 0914 100 119